card
/

AVSF Монгол байгууллагын тухай

Байгальд ээлтэй үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхийн төлөө

AVSF Монгол нь 2004 оноос хойш Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд анх малын эрүүл мэндийг дэмжих санаачлагуудыг хэрэгжүүлж байсан бол малын гаралтай тогтвортой бүтээгдэхүүний нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх үзэл баримтлалд аажмаар шилжин орж, сарлагийн хөөврийн өртгийн сүлжээг хөгжүүлсэн мэдлэг, туршлага дээрээ үндэслэн 2013 онд дэлхийд анхдагч "Тогтвортой ноолуур" хөтөлбөрийг санаачлан хэрэгжүүлж байна.

AVSF Монгол нь тогтолцооны өөрчлөлтийг бий болгох арга замуудын нэг бол үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгч хүртэлх үе шат бүрийн тогтвортой байдал гэж үздэг бөгөөд энэ үзэл санааг ноолуурын нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх үйл ажиллагаан дээр бодит загвар болгон нэвтрүүлж байна. 

Дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

Бусад мэдээ

Хэрэгжиж буй төслүүд

Үр дүн

Таны мэдлэгт