card
/

AVSF Монгол байгууллагын тухай

Анх 2004 онд байгуулагдсан AVSF Монгол байгууллага нь тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулж, бэлчээрийн доройтлыг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход хувь нэмэр оруулах зорилгоор түүхий эдийн тогтвортой үйлдвэрлэл, нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлж, малчдын амьжиргааг дэмжих чиглэлд үйл ажиллагаа хэрэгжүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

Бусад мэдээ

Хэрэгжиж буй төслүүд

Үйл ажиллагаа

Таны мэдлэгт