card

AVSF Монгол байгууллага

AVSF Монгол - Хил хязгааргүй малын эмч нар ба агрономичид ТББ

AVSF Монгол нь 2004 оноос хойш Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд анх малын эрүүл мэндийг дэмжих санаачлагуудыг хэрэгжүүлж байсан бол малын гаралтай тогтвортой бүтээгдэхүүний нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх үзэл баримтлалд аажмаар шилжин орж, сарлагийн хөөврийн өртгийн сүлжээг хөгжүүлсэн мэдлэг, туршлага дээрээ үндэслэн 2013 онд дэлхийд анхдагч "Тогтвортой ноолуур" хөтөлбөрийг санаачлан өнөөг хүртэл хэрэгжүүлж байна.

AVSF Монгол нь системийн өөрчлөлтийг бий болгох цорын ганц арга зам бол үйлдвэрлэлээс хэрэглээ хүртэлх үе шатуудын тогтвортой байдал гэж үздэг бөгөөд үүнийг ноолуурын өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх үе шатууд дээр хэрэгжүүлж байна. Манай байгууллагын алсын хараа Монголын мал аж ахуй болон текстиль үйлдвэрлэлийн салбарыг ногоон эдийн засагт амжилттай шилжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай дараах дөрвөн зарчимд тулгуурладаг. Үүнд: 

ҮНДСЭН ЗАРЧИМ, ТООН БАРИМТУУД

Таны мэдлэгт