card

Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл төслийн
онлайн сонин

Бид STeP EcoLab төслийн үйл ажиллагаа, гарсан үр дүнг нийтэд түгээх зорилгоор ажиллуулдаг Онлайн сонины дугаар бүрийг дараах линкээр орж үзнэ үү.

Таны мэдлэгт