AVSF Монгол байгууллагын 2021 оны амжилтаас

A- A A+
AVSF Монгол байгууллагын 2021 оны амжилтаас

AVSF Монгол байгууллагын 2021 оны амжилт, үр дүн

2021 онд цар тахлын сорилтын улмаас олон ажлууд цаг хугацааны хувьд хойшлогдож, удааширсан хэдий ч малчдын хоршоодыг чадавхижуулах сургалтуудаа чанаржуулах, Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэлийн үндэсний стандартыг батлуулж, Монголын ноос, ноолуурын холбооны шинжээч багш нартай хамтран үйлдвэрүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөмж зөвлөгөө өгөх, ногоон зээлийн шалгуур, гарын авлагатай болох, орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулж байдаг эмэгтэйчүүдтэй ажиллах зэргээр маш завгүй бас үр дүнтэй ажиллаа.

Үр дүнгийн тойм