Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл - STeP EcoLab төслийн 2020 оны ажлын амжилтаас

A- A A+
Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл - STeP EcoLab төслийн 2020 оны ажлын амжилтаас

Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл - STeP EcoLab төслийн 2020 оны ажлын амжилтаас 

Чамгүй их сорилтын 2020 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлуудаа та бүхэндээ түүвэрлэн хүргэж байна.
Биднийг дэмжин, хамтран зүтгэсэн хамт олон, түнш байгууллагууддаа баярлалаа. Үзэх