Тогтвортой ноолуурыг хэрхэн баталгаажуулж байна вэ...

A- A A+
Тогтвортой ноолуурыг хэрхэн баталгаажуулж байна вэ...

Тогтвортой ноолуурыг хэрхэн баталгаажуулж байна вэ...
Sustainable Mongol подкаст

Тогтвортой ноолуурын нэмүү өртгийг хөгжүүлэхээр ажиллаж буй байгууллагууд хамтран малчнаас хэрэглэгч хүртэлх үе шат бүрт тогтвортой байдлыг хэрхэн баталгаажуулж байгаа талаар сонирхолтой яриа өрнүүлсэн байна. Ярилцлагыг сонсох

Тогтвортой үйлдвэрлэл нь өөрөө маш цогц асуудал тул богино хугацаанд бий болгох боломжгүй. Түүний мөн чанар, үр нөлөөг нь ойлгож, бодит ажил хэрэг болгож, үр дүн гаргахад цаг хугацаа, тогтмол хөрөнгө оруулалт шаардагдана.


Оролцогчдын онцлох ишлэлүүд: