MNB World сувгийн Sightline нэвтрүүлэгт оролцлоо

A- A A+
MNB World сувгийн Sightline нэвтрүүлэгт оролцлоо

MNB World сувгийн Sightline нэвтрүүлэгт оролцлоо

AVSF Монгол байгууллагаас Европын холбооны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл - STeP EcoLab төслийн менежер MNB World сувгийн Sightline нэвтрүүлэгт оролцож, тогтвортой байдлыг дотоодын боловсруулах үйлдвэрүүдэд хэрхэн хэрэгжүүлж, Монголын тогтвортой ноолуурын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд ямар хувь нэмэр оруулах боломжууд байгаа талаар хөтлөгчтэй ярилцлаа. Нэвтрүүлгийг үзэх