ИМПАКТ төсөл барилгын ажлын Гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулна 

A- A A+
ИМПАКТ төсөл барилгын ажлын Гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулна 

Гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулна 

AVSF Монгол байгууллагаас Европын холбооны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Хөдөөгийн эдийн засгийн хөгжилд жендерийн тэгш оролцоог хангах” - ИМПАКТ төсөл хөдөө аж ахуйн салбар дах иргэний нийгмийн байгууллагуудыг санаачилгыг дэмжих ажлын хүрээнд Архангай аймгийн Цэцэрлэг сумын малчдын хоршоонд түүхий эдийн агуулах барих ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулна.

Сонгон шалгаруулалтын санал хүлээн авах эцсийн хугацаа 2021 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр. Дэлгэрэнгүй