card

Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл MNS 6926 : 2021 үндэсний стандарт батлагдлаа

Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл MNS 6926 : 2021 үндэсний стандарт батлагдлаа

Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл MNS 6926 : 2021 үндэсний стандарт батлагдлаа 

Дэлгэрэнгүй
Европын Холбоо STeP EcoLaB төслийн ажилтай танилцав

Европын Холбоо STeP EcoLaB төслийн ажилтай танилцав

Европын холбооны Ажлын бүрэлдэхүүн AVSF Монгол байгууллагаас Архангай аймагт хэрэгжүүлж байгаа STeP EcoLab буюу ноос, ноолуурын тогтвортой үйлдвэрлэлийн төслийн ажилтай танилцлаа

Дэлгэрэнгүй
Европын Холбооны ажлын бүрэлдэхүүн ИМПАКТ төслийн ажилтай танилцав

Европын Холбооны ажлын бүрэлдэхүүн ИМПАКТ төслийн ажилтай танилцав

Европын Холбооны ажлын бүрэлдэхүүн Архангай аймагт ажиллаж Импакт төслийн ажилтай танилцав.

Дэлгэрэнгүй
ИМПАКТ төсөл барилгын ажлын Гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулна 

ИМПАКТ төсөл барилгын ажлын Гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулна 

ИМПАКТ төсөл барилгын ажлын Гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулна 

Дэлгэрэнгүй
Текстилийн тогтвортой санхүүжилт олгох сургалтын Гарын авлагыг боловсрууллаа

Текстилийн тогтвортой санхүүжилт олгох сургалтын Гарын авлагыг боловсрууллаа

Текстилийн тогтвортой санхүүжилт олгох гарын авлага бэлэн боллоо

Дэлгэрэнгүй
ШУТИС-ын багш нар текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэлийн сургалтад хамрагдаж байна

ШУТИС-ын багш нар текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэлийн сургалтад хамрагдаж байна

Дээд Альзасын Их сургуулийн зөвлөхүүд ШУТИС- ийн багш нарт тогтвортой үйлдвэрлэлийн агуулгаар сэдэвчилсэн сургалтууд өгч эхэллээ

Дэлгэрэнгүй
Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэлийн дадал олгох зөвлөх үйлчилгээ

Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэлийн дадал олгох зөвлөх үйлчилгээ

Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэлийн дадал олгох зөвлөх үйлчилгээ

Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн Итгэмжлэлийн өдрийг дэмжин ажиллаа

Дэлхийн Итгэмжлэлийн өдрийг дэмжин ажиллаа

Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл төсөл Дэлхийн Итгэмжлэлийн өдрийг дэмжин ажиллаа

Дэлгэрэнгүй
“Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэлийн санхүүжилт” сэдэвт цахим сургалт боллоо

“Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэлийн санхүүжилт” сэдэвт цахим сургалт боллоо

“Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэлийн санхүүжилт” сэдэвт цахим сургалт

Дэлгэрэнгүй

"Тогтвортой ноолуур гэж юу вэ" сэдвийг Unread платформ онцолжээ

"Тогтвортой ноолуур гэж юу вэ" сэдвийг Unread платформ онцолжээ

Дэлгэрэнгүй
Монголын ноос, ноолуурын үйлдвэрүүд тогтвортой үйлдвэрлэлийг хэрэгжүүлэх Батламж авлаа

Монголын ноос, ноолуурын үйлдвэрүүд тогтвортой үйлдвэрлэлийг хэрэгжүүлэх Батламж авлаа

Монголын ноос, ноолуурын үйлдвэрүүд Монголын текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэлийн Дүрэмд нэгдлээ.

Дэлгэрэнгүй
Малчин, ногоочин эмэгтэйчүүдэд өрхийн санхүүг удирдах сургалтын модуль боловсрууллаа

Малчин, ногоочин эмэгтэйчүүдэд өрхийн санхүүг удирдах сургалтын модуль боловсрууллаа

Хэнтий, Архангай аймгийн зорилтот сумдын эмэгтэйчүүдийг чадавхижуулах зорилго бүхий ИМПАКТ төслийн сургагч багш нар малчин, ногоочин эмэгтэйчүүдэд өрхийн санхүүг удирдах сургалтын дөрвөн модулийг боловсруулж байна. 

Дэлгэрэнгүй
Текстилийн салбарт ногоон зээл авах төсөл боловсруулах сургалт боллоо

Текстилийн салбарт ногоон зээл авах төсөл боловсруулах сургалт боллоо

STeP EcoLab төслийн оролцогч үйлдвэрүүд текстилийн салбарт ногоон зээл авах бизнесийн төсөл боловсруулах, санхүүгийн тооцоолол хийх арга зүйг танилцуулах хоёр өдрийн сургалтад хамрагдлаа. Сургалтын үеэр зээлийн зорилго, шалгуурууд болон зээлийн үр ашгийн тооцоолол хийх, санхүүгийн тайлан гаргах зэрэг сэдвийг дэлгэрэнгүй танилцуулсан.

Дэлгэрэнгүй
Тогтвортой ноолуурыг хэрхэн баталгаажуулж байна вэ...

Тогтвортой ноолуурыг хэрхэн баталгаажуулж байна вэ...

Тогтвортой ноолуурыг хэрхэн баталгаажуулж байна вэ? Sustainable Mongol подкаст

Дэлгэрэнгүй
MNB World сувгийн Sightline нэвтрүүлэгт оролцлоо

MNB World сувгийн Sightline нэвтрүүлэгт оролцлоо

MNB World сувгийн Sightline нэвтрүүлэгт оролцлоо

Дэлгэрэнгүй