card

Малчин, ногоочин эмэгтэйчүүдэд өрхийн санхүүг удирдах сургалтын модуль боловсрууллаа

Малчин, ногоочин эмэгтэйчүүдэд өрхийн санхүүг удирдах сургалтын модуль боловсрууллаа

Хэнтий, Архангай аймгийн зорилтот сумдын эмэгтэйчүүдийг чадавхижуулах зорилго бүхий ИМПАКТ төслийн сургагч багш нар малчин, ногоочин эмэгтэйчүүдэд өрхийн санхүүг удирдах сургалтын дөрвөн модулийг боловсруулж байна. 

Дэлгэрэнгүй
Текстилийн салбарт ногоон зээл авах төсөл боловсруулах сургалт боллоо

Текстилийн салбарт ногоон зээл авах төсөл боловсруулах сургалт боллоо

STeP EcoLab төслийн оролцогч үйлдвэрүүд текстилийн салбарт ногоон зээл авах бизнесийн төсөл боловсруулах, санхүүгийн тооцоолол хийх арга зүйг танилцуулах хоёр өдрийн сургалтад хамрагдлаа. Сургалтын үеэр зээлийн зорилго, шалгуурууд болон зээлийн үр ашгийн тооцоолол хийх, санхүүгийн тайлан гаргах зэрэг сэдвийг дэлгэрэнгүй танилцуулсан.

Дэлгэрэнгүй
Тогтвортой ноолуур гэрчилгээжүүлэлт

Тогтвортой ноолуур гэрчилгээжүүлэлт

AVSF Монгол байгууллагаас Баянхонгор аймагт хэрэгжүүлдэг тогтвортой ноолуур хөтөлбөрийн хүрээнд өрхийн амьжиргаагаа дэмжихийн сацуу бэлчээрийн менежментийг хэрэгжүүлэх зорилгоор байгуулагдсан хоршоодын ихэнх нь Тогтвортой ноолуур гэрчилгээтэй. 

Дэлгэрэнгүй