card

MNS 6926:2021 Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэлийн үндэсний стандарт

Ноос, ноолуурын салбар байгальд ээлтэй үйлдвэрлэлд шилжиж байна

Монгол улс MNS 6926 : 2021 Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл үндэсний стандарт баталж, Хариуцлагатай хэрэглээ ба үйлдвэрлэл хэмээх Тогтвортой хөгжлийн 12 дах зорилтыг биелүүлэх анхны алхмыг ноос ноолуур боловсруулах салбарт нэвтрүүлэхээр ийнхүү үүрэг хүлээлээ.

Стандарт боловсруулагдсан нь ноос, ноолуурын боловсруулах салбарт байгальд ээлтэй, нийгэмд хариуцлагатай үйлдвэрлэл нэвтрүүлэх анхны алхам төдий бөгөөд урт замналын эхлэлийн цэг юм. Мөн стандартын шаардлагыг хангасан ноос, ноолуурын жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч эцсийн бүтээгдэхүүндээ нэмүү өртөг бий болгож, дэлхийн ноос, ноолурын зах зээлд Монголын тогтвортой бүтээгдэхүүнээр зоригтой өрсөлдөх боломжтой болох юм. Стандартыг Европын Холбооны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл ба эко тэмдэг” төслийн хүрээнд санаачилсан Монголын текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэлийн удирдамжид тулгуурлан боловсруулж, Стандарт, хэмжилзүйн газрын даргын 2021 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн С/93 дугаар тушаалаар баталсан юм.

Цаашид төслийн баг стандартын хэрэгжилтийг хангахад талуудын хамтын ажиллагааг бэхжүүлж, үйлдвэрүүдэд сургалт зохион байгуулах, тогтвортой үйлдвэрлэлийн арга технологийг нэвтрүүлэх зөвлөгөөг тасралтгүй өгөх, тогтвортой чанартай түүхий эд бэлтгэдэг тэргүүн туршлагатай малчдын хоршоодыг үйлдвэрлэгчтэй холбох, текстийлийн салбарын ногоон санхүүжилтийн эрэлт хэрэгцээг тодорхойлж, ногоон санхүүжилт олгоход шаардлагатай бичиг баримтууд бүрдүүлэх зэрэг олон ажлуудыг хамтран хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар төслийн баг Монголын ноос, ноолуурын холбоотой хамтран стандартыг хэрэгжүүлэх сонирхолтой үйлдвэрүүдийг дэмжих зорилгоор 18 үйлдвэрт зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна.  

Товч танилцуулга хуудас үзэх
Танилцуулга видео үзэх 

Таны мэдлэгт